Dokumenti

Flying rules
Organized flying and responsibility of a leader of the group
Instructions for use take off and landing place
Emergency procedure
Zračni prostor datoteke
VFR pomočnik/assistant
VFR Bilten/Bulletin
VFR karta/chart (LQ)
VFR karta/chart (HQ)
VFR karta zadaj/ back side
Pravilniki
Pravilnik za državne rekorde
Pravilnik za državno prvenstvo 2014
Pravilnik za izbor reprezentance
Pravilnik za Ligo 2014
Predlog statuta ZPLS - 2012
Statut ZPLS
Strokovno gradivo
Katalog izpitnih vprašanj
Tehnika letenja z jadralnim zmajem na preletu in tekmovanju
Zapisniki
Zapisnik skupščine ZPLS 2009
Seja UO ZPLS 2008
Zapisnik sestanka UO 2010
Zapisnik sestanka predstavnikov društev 2012
Zapisnik 2. sestanka predstavnikov društev 2012
Zapisnik skupšćine 2012
Sestanek predstavnikov društev 10.2012
Zapisnik skupščine 2013
Zapisnik skupščine 2014
Zapisnik skupščine 2015
Zapisnik skupščine 2016
Zapisnik sestanka UO junij 2016
Zapisnik skupščine 2017
Tekmovanja
Rezultati lige 2009
Rezultati lige 2010
Rezultat lige 2011
Rezultati lige 2012
Rezultati lige 2013
Rezultati lige 2014
Ostalo
Registracija vzletišč
Informativna zloženka za proste letalce
Seznam društev 2016
PMA proposal to CIVL 2012
Obrazec - člani društva
Vloga za tehnične preglede - jadralno padalstvo
Vloga za tehnične preglede - jadralno zmajarstvo
Operativno tehnična zahteva za tehnične preglede
Sprememba pravlnika o registrskih oznakah
Kodeks prostih letalcev
Zavarovalna polica 2017
Razpis za zaključno prireditev