Zavarovanje AXA

Za letenje tako doma kot v tujini je pomembno biti zavarovani za nepredvidljive dogodke, katere se nam lahko pri letenju pripetijo. Celovito paleto zavarovanj za pilote jadralnih padal in zmajarjev ponuja Avstrijska podružnica zavarovalnice AXA. Zveza je z njo podpisala pismo o sodelovanju in so s tem člani ZPLS deležni znižane premije pri sklenitvi zavarovanja. Na spletni strani so te vsote označene z “for members of NAC”.

Podatke o zavarovanjih opisanih v tem članku lahko najdete na spletni strani http://www.flugschulen.at/axa/english/index.html.  

Pri ZPLS smo si zadali cilj osveščati člane o nevarnostih, ki nam pretijo, ter kako le te primerno zavarovati. Marsikdo že ve, da je so vsi člani zveze zavarovani proti tretji osebi pri zavarovalnici Triglav, vendar to zavarovanje krije le škodo povzročeno tretji osebi do €2.100, kar je v praksi zelo majhna vsota. Pomislimo na primer na zasilni pristanek na daljnovodu, kjer je za reševanje potrebno prekiniti elektriko kakšni bližnji tovarni. Ali pa pristanek na cesti in s tem povzročitev nesreče s telesnimi poškodbami. Nismo (še) država, kjer vsakega rešilca zasleduje trop advokatov, a tudi pri nas taki dogodki hitro postanejo zelo dragi.   Prva zavarovanja, ki bodo tokrat predstavljena, so kritja, ki jih ponuja AXA z Avstrije in jih mnogi tekmovalni piloti že poznajo. Radi bi poudarili, da razširjenost zavarovanj za škodo proti tretji osebi pri tekmovalcih ni samo posledica njihovega večjega osveščenja o prežečih nevarnostih, ampak je tudi predpogoj za letenje (in ne samo tekmovanje) v marsikateri sosednji državi (Italija, Avstrija, Švica,...). Vse države članice International Civil Aviation Organization (ICAO), med katerimi je tudi Slovenija, bodo morale sprejeti v lastno zakonodajo določbe glede obveznega zavarovanja, ki so bile sprejete v Montrealski konvenciji.  

AXA Insurance Agency for Aviation ponuja več vrst zavarovanj za naše potrebe. V nadaljevanju se bomo osreditočili na zavarovanje proti tretji osebi, ki vključuje reševanje, za solo pilote jadralnih pilotov in zmajarjev. S podobnim postopkom se pa lahko sklene zavarovanje za motorna padala in zmaje, tandeme (tako navadne kot motorne), speedflye, nezgodna zavarovanja in zavarovanja za inštruktorje. Zavarovanje krije škodo povzročeno tretji osebi do 1,5 miliona evrov. Ta ogromna vsota ni določena naključno, je namreč znesek, ki ga je določil Evropski parlament za letalne naprave z maksimalno vzletno težo do 500 kg (Regulation EC No 785/2004). V primeru posredne škode (npr. ko je škoda nastala le zaradi prekinitve elektrike ali obratovanja naprave) je kritje 12.000€. Zavarovanje krije tudi reševanje ponesrečenca, in sicer do 2.600€ oziroma 10.000€; v prvem primeru je skupna letna premija 60€, v drugemu pa 80€. Vsote kritja reševanja niso visoke in ne bodo zadostovale pri dolgotrajnem helikopterskem iskanju in reševanju pogrešanega pilota, a je vseeno mnogo boljše kakor nič, če se nahajamo v manj prijazni državi kakor je Slovenija, kjer za take storitve brez pomislekov izstavijo visok račun.   Kako sklenemo zavarovanje?

  • S spletne strani si naložimo obrazec, katerega natisnemo in izpolnimo. Poleg osebnih podatkov moramo navesti, da smo lahko deležni znižane premije, člansko številko pri ZPLS (najdemo jo na izkaznici) ter podatke letalnih naprav v naši uporabi. Zavarovanje je namreč vezano na padalo oziroma zmaja navedenega v polici, ne na trenutnega pilota, ki ga upravlja. Seveda pa mora le-ta imeti potrebna dovoljenja za letenje (izpit) in ne sme biti v prekršku (CTR...).
  • Podpisano pogodbo je potrebno dostaviti zavarovalnici. To lahko storimo na več načinov. Po pošti (AXA Versicherungsagentur für Flugsport, Dorf 2, AT-6345 Kössen, Austria), po faxu (+43 5375 2160) ali po elektronski pošti (axa@fly-koessen.at).
  • Za zaključek postopka je potrebno še opraviti s finančnim delom. To najlažje in najceneje storimo z uporabo navadnega UPN obrazca. Naslov prejemnika je neveden v prejšnjem odstavku, IBAN je AT29 3626 4000 0001 2773, BIC/SWIFT koda pa RZTIAT22264.
  • Lahko pa plačilo opravimo tudi preko Paypal-a (axa@fly-koessen.at) ali s kreditno kartico (podatke o kartici pošljemo napisane na obrazcu, veljavnost in številko CVV2 pa preko SMS-ja na telefonsko številko +43 676 5112825). Pri teh dveh načinih plačila je potrebno vsoti premije dodati še manipulacijske stroške v višini €5, oziroma 3,5% premije pri vrednostih nad €140.
  • Po prejetem plačilu, oziroma z datumom vpisanim v izpolnjenem obrazcu, prične teči enoletno zavarovano obdobje. Originalne dokumente in plastificirano izkaznico dobite po pošti. Načeloma se boste počutili nekoliko bolj varno kjer koli boste leteli, brezskrbno se boste lahko odpravili tudi leteti kamorkoli v tujini, drugih stikov z zavarovalnico pa, držimo pesti, ne boste imeli. Ko leto poteče vas bodo opomnili in s ponovnim plačilom premije se bo kritje podaljšalo.

V kolikor boste tokom leta zamenjali letalno napravo morate to sporočiti (z vsemi potrebnimi podatki kot na prvotnem obrazcu) in vam bo poslana obnovljena polica. Pomnite, da lahko na polici imate zavarovana do tri padala oziroma zmaje. Administrativni stroški za tako spremembo znašajo €5 in jih boste poravnali pri naslednjem podaljšanju police. Za dodatne informacije lahko stopite v stik z zavarovalnico AXA na zgoraj omenjenih kontaktnih naslovih, oziroma lahko pomoč poiščete pri ZPLS na info@sffa.org. Varne in zavarovane lete še naprej!