Gozd

Karavanke
Veter Vremenska postaja Višina
930
Pristanek Višina pristanka Višinska razlika
Senično
540
390

3 km JV od Tržiča. Vzletišče leži na južnem pobočju vasi Gozd, dostop po pešpoti, priblično 5 minut hoje. Možnosti preletov so številne, tako proti V kot Z, redkeje na S. V slabših pogojih je kočljivo nabiranje višine takoj po vzletu.

Omejitve: Višina letenja je omejena na 2900 m nad morjem. Proti J TMA Ljubljana, še nekaj km južneje CTR Ljubljana.

Kontakt

Marko Florijančič (+38641259639)