Ambrož, Zgornja poseka

Kamniško-Savinjske Alpe
Veter Vremenska postaja Višina
Ambrož pod Krvavcem
1320
Pristanek Višina pristanka Višinska razlika
Grad
425
895

4 km SV od Cerkelj na Gorenjskem. Iz vasi Grad po asfaltirani cesti, ki pelje na Krvavec. Vzletišče se nahaja 2km naprej od gostišča Pr AmbrožarjuNa najzahodnejši točki nad Lukenskim Grabnom se nad cesto odpre velika gozdna poseka.Tu pustimo avto in gremo peš še 50 m višinske razlike na vzletišče. 

Ambrož spada med termično najzanesljivejša vzletišča z velikim potencialom za prelete vseh težavnosti. Najpogostejši preleti so proti zahodu (do Rateč 66 km), izkušeni piloti pa lahko poletijo tudi proti S v osrčje Kamniško Savinjskih Alp, do Grintovca, Kočne,... Na dobre pogoje pogosto naletimo ob rahlem S vetru v višinah - vzletišča so pred njim dobro zavarovana, ker ležijo na pobočju in ne na vrhu hriba. Pristanek je 200m V od vasi Grad in je dobro viden (vetrna vreča). Paziti je treba na kozolce in daljnovode v bližini.

Pozor: Meja prepovedanega CTR zračnega prostora teče mimo pristanka Grad, zato je letenje južno od pristanka prepovedano!

Kontakt

Andrej Kolenc (+38640727344)