Ambrož pri Slatnerju

Karavanke
Veter Vremenska postaja Višina
Ambrož pod Krvavcem
1070
Pristanek Višina pristanka Višinska razlika
Grad
425
645

Ambrož spada med termično najzanesljivejša vzletišča z velikim potencialom za prelete vseh težavnosti. Najpogostejši preleti so proti zahodu (do Rateč 66 km), izkušeni piloti pa lahko poletijo tudi proti S v osrčje Kamniško Savinjskih Alp, do Grintovca, Kočne,... Na dobre pogoje pogosto naletimo ob rahlem S vetru v višinah - vzletišča so pred njim dobro zavarovana, ker ležijo na pobočju in ne na vrhu hriba. Pristanek je 200m V od vasi Grad in je dobro viden (vetrna vreča). Paziti je treba na kozolce in daljnovode v bližini.

Kontakt

Sandi Marinčič (041677595)