Vabilo na skupščino 2.6.2016

19.05.2016

V skladu s statutom ZPLS sklicujemo redno letno skupščino ZPLS. Skupščina bo v četrtek, 2. junija 2016, v zgornjih prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah, s pričetkom ob 18. uri.

Dnevni red:

  • 1. Otvoritev skupščine
  • 2. Izvolitev organov skupščine
  • 3. Letno poročilo predsednika
  • 4. Finančno poročilo
  • 5. Poročilo nadzornega odbora
  • 6. Izvolitev novega predsedstva ter članov UO, nadzornega odbora ter disciplinske komisije
  • 7. Program dela za 2016
  • 8. Finančni načrt za 2016
  • 9. Razno

V kolikor se skupščine ne bo udeležil predsednik društva, je potrebno prinesti s seboj pooblastilo predsednika. Društva, ki se skupščine ne bodo mogla udeležiti, naj za zastopanje pooblastijo kakšno drugo društvo. V tem primeru naj predstavnik pooblaščenega društva prinese s seboj pooblastilo, ali pa predsednik neudeleženega društva pooblastilo potrdi po mailu na e-mail naslov tajnice ali predsednika zveze do srede, 1. junija 2016. Vabljeni !

za UO ZPLS: Srečko Jošt

Fotografija: Jan Pirnat