Vabilo na skupščino 2024

20.03.2024

Spoštovani,

V skladu s statutom  ZPLS vas vabimo na skupščino, ki bo v sredo 10. 04. 2024  ob 18.00 v zgornjih prostorih picerije Pod Jenkovo lipo, Grad pri Cerkljah.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev organov skupščine
  3. Letno poročilo predsednika
  4. Finančno poročilo
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Izvolitev novega predsednika , članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije
  7. Program dela za leto 2024
  8. Finančni plan za leto 2024
  9. Razno

V primeru, da se skupščine društvo ne bo udeležilo prosimo, da pooblastite drugo društvo katero vas bo zastopalo. Predsedniki društev naj to uredijo tudi v primeru, da pošljejo svoje namestnike. To lahko uredite na e-mail naše tajnice najkasneje do 09. 04. 2024:   brigita.jarc@ejglejnaprej.com

 

Na letošnji skuščini se bo volilo nove člane v organih zveze. Vsi, ki ste pripravljeni aktivno sodelovati v nadaljnem delu ZPLS, pridite na skuščino oziroma pošljite svoje predloge kandidatov, s kratkim opisom na brigita.jarc@ejglejnaprej.com

Lepo vabljeni.

Za UO ZPLS Predsednik

Bojan Žižmond