Vabilo na skupščino 2022

20.05.2022

V skladu s statutom ZPLS vas vabimo na skupščino, ki bo v četrtek 02.06.2022 ob 18.00 v zgornjih prostorih picerije Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Razrešitev člana upravnega odbora
3. Izvolitev novega člana upravnega odbora
4. Letno poročilo predsednika s programom dela 2021 ter 2022
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Finančno poročilo za 2021 ter plan za 2022 in 2023
7. Razno

V primeru, da se skupščine društvo ne bo udeležilo prosimo, da pooblastite drugo društvo katero vas bo zastopalo. Predsedniki društev naj to uredijo tudi v primeru, da pošljejo svoje namestnike. To lahko uredite na e-mail naše tajnice najkasneje do 01.06.2022: brigita.jarc@ejglejnaprej.com

Lepo vabljeni.

Za UO ZPLS,
Bojan Žižmond