Vabilo na skupščino 2020

08.06.2020
V skladu s statutom ZPLS vas vabimo na skupščino , ki bo v četrtek, 11.06.2020 ob 18.00 v zgornjih prostorih picerije Pod Jenkovo lipo, Grad pri Cerkljah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine
3. Letno poročilo predsednika
4. Finančno poročilo
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Izvolitev novega predsednika , članov upravnega odbora,
nadzornega odbora ter disciplinske komisije
7. Program dela za leto 2020
8. Finančni plan za leto 2020
9. Razno
 
V primeru, da se skupščine društvo ne bo udeležilo prosimo, da pooblastite drugo društvo, katero vas bo zastopalo. Predsedniki društev naj to uredijo tudi v primeru, da pošljejo svoje namestnike. To lahko uredite na e-mail naše tajnice najkasneje do 10.06.2020: brigita.jarc@ejglejnaprej.com
 
Na letošnji skuščini se bo volilo nove člane v organih zveze. Vsi, ki ste pripravljeni aktivno sodelovati v nadaljnem delu ZPLS, pridite na skuščino oziroma pošljite svoje predloge kandidatov, s kratkim opisom na info@sffa.si
 
Za UO ZPLS
Bojan Žižmond