Vabilo na skupščino 2018

03.04.2018

V skladu s statutom ZPLS sklicujemo redno letno skupščino ZPLS. Skupščina bo v četrtek, 19. aprila 2018, v zgornjih prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah, s pričetkom ob 18. uri. 

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev organov skupščine
  3. Letno poročilo  predsednika za 2017
  4. Finančno poročilo za 2017
  5. Poročilo nadzornega odbora za 2017
  6. Finančni načrt za 2018
  7. Program dela za 2018
  8. Razno

 

V kolikor se skupščine ne bo udeležil predsednik društva, je potrebno prinesti s seboj pooblastilo predsednika. Društva, ki se skupščine ne bodo mogla udeležiti, naj za zastopanje pooblastijo kakšno drugo društvo. V tem primeru naj predstavnik pooblaščenega društva prinese s seboj pooblastilo, ali pa predsednik neudeleženega društva pooblastilo potrdi po mailu na e-mail naslov tajnice ali predsednika zveze do ponedeljka, 9. aprila 2018.

                                                              

Vabljeni !                        

za UO ZPLS:

Bojan Žižmond