Vabilo na redno skupščino 2019

18.03.2019

V skladu s statutom ZPLS sklicujemo redno letno skupščino ZPLS. Skupščina bo v četrtek, 11. aprila 2019, v zgornjih prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah, s pričetkom ob 18. uri.

Dnevni red:

  1.  Otvoritev skupščine
  2.  Izvolitev organov skupščine
  3.  Letno poročilo predsednika
  4.  Finančno poročilo
  5.  Poročilo nadzornega odbora
  6.  Program dela za 2019
  7.  Finančni načrt za 2019.
  8.  Razno

V kolikor se skupščine ne bo udeležil predsednik društva, je potrebno prinesti s seboj pooblastilo predsednika. Društva, ki se skupščine ne bodo mogla udeležiti, naj za zastopanje pooblastijo kakšno drugo društvo. V tem primeru naj predstavnik pooblaščenega društva prinese s seboj pooblastilo, ali pa predsednik neudeleženega društva pooblastilo potrdi po mailu na e-mail naslov tajnice ali predsednika zveze do srede, 4. aprila 2019.

Lepo vabljeni.

Predsednik ZPLS
Bojan Žižmond

fotografija: Wojchiech Kocot