Vabilo na letno skuščino ZPLS

05.05.2017
V skladu s statutom ZPLS sklicujemo redno letno skupščino ZPLS  Skupščina bo v četrtek, 18. maja 2017, v zgornjih prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah, s pričetkom ob 18. uri.  
 
Dnevni red:
 
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine
3. Letno poročilo  predsednika za 2016
4. Finančno poročilo za 2016
5. Poročilo nadzornega odbora za 2016
6. Finančni načrt za 2017
7. Program dela za 2017
8. Razno
 
V kolikor se skupščine ne bo udeležil predsednik društva, je potrebno prinesti s seboj pooblastilo predsednika.
        
                                                       
Vabljeni!                           
za UO ZPLS:
   
Žižmond Bojan