Tehnični pregledi jadralnih padal: Še en birokratski trik, da država pobere denar?

26.03.2017

Menite, da so tehnični pregledi čisto “brez veze”? Se strinjate s komentarji, kot so: “Glede varnosti menim, da se le-ta lahko izboljša samo z izobraževanjem pilotov” in “Zame je to nepotreben strošek” ali “Država rabi denar od nas, mi moramo pa pač to plačevati” ?

Izvajanje tehničnih pregledov ne zajema samo tehnične strani, ampak tudi problematiko iz pravno - komercialnega vidika, kakor tudi psihološki vidik s strani pilotov. Pa pojdimo lepo po vrsti.

Jadralno padalo je naprava, ki jo tako kot avtomobil, uporabljamo v javnosti, vendar moramo za to upoštevati minimalne tehnične pogoje, ki jih predpisuje zakonodaja. Za osebne avtomobile je predpisana homologacija, zavarovanje, tehnični pregled in registracija z registrsko tablico. Za jadralna padala je predpisana certifikacija (ki jo izvede proizvajalec), tehnični pregled in vpis le-tega v evidenco pri Agenciji za civilno letalstvo republike Slovenije (CAA).

Z vami bi rad delil resnično anekdoto, ki se je pripetila mojemu soimenjaku Toniju Benderju. Toni je znan po tem, da ima in uporablja razne igrače. Med drugim ima tudi longboard (sl. - dolga deska s kolesi) z električnim pogonom in daljincem. Povedal mi je, da je to ena najhitrejših desk in da se z njo z lahko vozi do 60 km/h. To je tudi počel na lepem asfaltu pri neki vasici v Nemčiji. Presenečen je bil, ko so ga ustavili policaji, ki so prav tam izvajali radarsko kontrolo. Vprašali so ga ali je “deska” registrirana?!? Toni se je samo posmejal, vendar ne za dolgo. Nakopal si je prijavo pri sodniku zaradi “upravljanja naprave, ki zmore več kot 45 km/h …” za katere v Nemčiji velja, da je obvezen tehnični pregled in registracija (kot za avto). In ne samo to. V Nemčiji so avtomobili tudi obdavčeni. Tako je dobil tudi prijavo zaradi davčne utaje!!! Vozniki avtomobilov iz leta 1896, ko je bilo prvič potrebno registrirati avto, so takrat trdili, da je to “brez veze”. Po 120-ih letih bi verjetno registracijo že ukinili, če bi bilo temu tako. Slovenska zakonodaja v predpisih ne zahteva registracije jadralnega padala, ampak samo vpis tehničnega pregleda padala v evidenco pri CAA. Torej ni registrske številke na padalu in ni potrebno dokazovati, da je padalo zavarovano, pa tudi posebnih davkov ne plačujemo. Vpis v evidenco je trenutno brezplačen. To pomeni, da ima država z nami samo stroške in ne zasluži nič.

Zakonodaja za tehnični pregled padala ni nova. Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu je bila sprejeta v Uradnem listu RS, št. 13/99. Na osnovi te Uredbe in Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4) je leta 2015 Javna Agencija za civilno letalstvo RS, v sodelovanju z ZPLS, pripravila Operativno tehnično zahtevo (v nadaljevanju: OTZ) za izvajanje tehničnih pregledov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 50/15 in se izvaja od leta 2016 naprej.

Kaj sploh je tehnični pregled?
ehnični pregled pri osebnem avtomobilu in jadralnemu padalu se bistveno razlikuje. Osnovna razlika je, da vsebino tehničnega pregleda pri avtomobilu določa zakonodajalec, pri padalih pa proizvajalec. To pomeni, da je način preverjanja avtomobilov enak za vse modele avtomobilov, proizvajalec jadralnega padala pa lahko definira različne načine pregledov za različne modele jadralnih padal. Ko se torej na tehničnemu pregledu pri avtomobilu preverja zavore, so kriteriji enaki, tako npr. za Fiat Pando in za Porsche 911. Pri jadralnih padalih temu ni tako. Odvisno od uporabljenih materialov in tipa jadralnega padala veljajo različne zahteve. Primerov je več: Podjetje Nova predpisuje preverjanje dolžin vrvic po 15-20 urah. Podjetje Ozone za različne modele predpisuje različne intervale: na 80 ur za Enzo 2 ali 100 ur za Buzz Z5. Podjetje BGD predpisuje preverjanje šele po 150 urah. Najdaljši časovni interval je pri večini proizvajalcev na 2 leti.

Tehnični pregled jadralnega padala (certificirano jadralno padalo s strani proizvajalca) se torej izvaja vsaki dve leti ali pogosteje, če je tako določil proizvajalec. Za nova jadralna padala, za katere še ni potreben prvi tehnični pregled pa velja, da se datum prvega tehničnega pregleda ugotavlja na podlagi datuma na računu o nakupu jadralnega padala.

Druga razlika je tudi čas, potreben za tehnični pregled. Pri osebnih avtomobilih se preverjanje zavor, izpušnih plinov in ostalih predpisanih točk opravi v zelo kratkem času. Pri jadralnem padalu je potrebno bistveno več časa za meritve. Tudi analiza podatkov pri padalu (dolžina vrvic, vpadni kot,...) potrebuje bistveno več časa kot pregled zavor pri avtomobilu. Prav ta čas, potreben za kvalitetno opravljen tehnični pregled, je povzročil veliko nezadovoljstva v jadralno padalski sceni. Za tehnični pregled avtomobila se plača 34 €, za jadralno padalo pa od cca. 60 € do cca. 100 €. Razlaga je zelo preprosta: Za tehnični pregled avtomobila bo oseba porabila 15-20 minut, za jadralno padalo pa vsaj 10-12 krat toliko. To pomeni, če bi delali tehnični pregled jadralnega padala pri recimo LPP-ju, bi mogoče plačali 340-400 €, če bi definirali ceno samo glede na porabljeni čas za pregled.

Hvala bogu se v Sloveniji s tehničnim pregledom jadralnih padal ukvarja nekaj ljubiteljev in je cena na nivoju tehničnega pregleda osebnega avtomobila. Za primerjavo: v Avstriji se cene gibljejo od cca. 129 € (Parashop) do cca. 169 € (Paraclinic). Vsa podjetja pa za opravljeno delo izstavijo račun z veljavnim DDV.

Kaj se sploh preverja?
V Uradnem listu, kjer je objavljena OTZ je tudi seznam vseh točk, ki so predpisane za tehnični pregled padala. Postopek pregleda je izveden po naslednjem vrstnem redu:
1. identifikacija jadralnega padala
2. pregled krila
3. pregled nosilnih trakov in vponk
4. pregled vrvic
5. izvedba morebitnih popravil in zamenjav
6. preizkusni let
7. izdaja ali zavrnitev potrdila o tehnični ustreznosti.

V Sloveniji je več podjetij, ki izvaja tehnične preglede: Tomat Šport, Kimfly, PGC in 777. Vsa podjetja za opravljeno delo izstavijo račun z veljavnim DDV.

Tehnični pregled se začne pri identifikaciji jadralnega padala, kjer je zelo pomembno, da ima podjetje dobre kontakte, ne samo s podjetji, ki jih zastopa, ampak tudi z ostalimi proizvajalci. To je zelo pomembno, ker tako dobivamo točne podatke za padala in specifičnosti glede določenega modela, saj se je že zgodilo, da so bili podatki na DHV-ju napačni.

Sledi vizualni pregled zunanjega in notranjega dela krila in merjenje propustnosti. Pri vizualnem pregledu se pogosto najdejo poškodbe (luknje, strgano platno, odprti šivi, …) za katere je potrebno popravilo. Propustnost pri padalih je čedalje manjši problem, ker se je kvaliteta materiala v zadnjih letih izboljšala. Obstajajo pa večje razlike med materialom v različnih barvah, kakor tudi med standardnimi in vedno popularnejšimi lahkimi materiali. V primeru, da je propustnost materiala manjša od 50 s, se opravi tudi pregled preizkus trdnosti tkanine, ki se ugotavlja z bettsometrom.

Po pregledu nosilnih trakov, vponk in škripcev (velikokrat se tudi tukaj najdejo poškodbe zaradi obrabe) se pregledajo vrvice. Najprej vizualno, nato se izmeri njihova dolžina in po potrebi namesti pravilna dolžine ali pa sledi zamenjava. Izmera nosilnosti vrvic se izvede glede na rezultat vizualnega pregleda vrvic in propustnosti, če je ta (praviloma) manjša od 40s. Preizkusni let se izvede po potrebi, predvsem pri jadralnih padalih, kjer so bila izvedena večja popravila. Na koncu sledi še analiza vseh podatkov in izdaja potrdila. Na vsako jadralno padalo, pri katerem je bil tehnični pregled uspešno izveden, se odtisne tudi žig, ki vsebuje najmanj naziv pooblaščene osebe in številko pooblastila, evidenčno številko pregleda in datum naslednjega tehničnega pregleda.

Kaj pa kvaliteta?
Kvaliteto opravljenega dela ne kontrolira nihče. Žal je to enako kot pri ostalih servisih in tehničnih pregledih avtomobilov. Prepuščeno je tržni ekonomiji. Vendar ni samo čas zagotovilo za dobro opravljeno delo. V stroki se uporabljajo različne metode in postopki za zagotavljanje kakovosti. Postopek za izvedbo tehničnega pregleda jadralnega padala je tako sestavljen iz več posameznih korakov. Točna izvedba le-teh po vedno enakem vrstnem redu nam omogoča upoštevanje vseh predpisanih in potrebnih aktivnosti, kar je osnova za pregledno in kakovostno izvedbo del, kakor tudi potrebno ponovljivost v primeru odstopanj. Poleg postopkov se uporabljajo tudi naprave in pripomočki, ki zagotavljajo natančno in ponovljivo meritev. Ena izmed takih naprav je tudi linearno vodena laserska naprava za merjenje dolžin vrvic, ki nam omogoča, da meritve opravljamo vedno po enakem postopku. S to napravo laser cilja vedno v isto točko. Tudi čas meritve ene vrvice, ki je zelo pomemben, saj se vrvica razteza, je tako zelo podoben za vse vrvice na padalu (cca. 500ms).

A smo zdaj pri varnosti na boljšem? JA!
Ali lahko to merimo in dokažemo? NE!

Jadralna padala so fleksibilne naprave, ki letijo v kaotičnem sistemu (atmosfera). Testi enostavno niso ponovljivi in imamo velike težave že s certificiranjem, kaj šele pri dokazovanju razlik, ko se gre na primer za razlike v milimetrih pri dolžinah vrvic. Predstavljajte si naslednji situaciji: 

Situacija 1: Jadralni padalec leti v turbulentno ozračju s tehnično pregledanim EN-C padalom. V danem trenutku dobi stransko zapiranje, poskusi preprečiti rotacijo tako, da povleče komando na odprti strani. Povlekel je 420 mm in padalo je ustavilo rotacijo …

Situacija 2: Jadralni padalec leti v turbulentnem ozračju s tehnično ne-pregledanim EN-C padalom. V enem trenutku dobi stransko zapiranje, poskusi preprečiti rotacijo tako, da povleče komando na odprti strani. Povlekel je 420 mm in padalo preide v prevlečen let …

Možna razlika med situacijo 1 in situacijo 2: Padalo v situaciji 2 je imelo C linije za -15 mm krajše. Zajeti take incidente v statistiko in dokazati, da je zaradi tega varnost boljša, je nemogoče.

Žalostna zgodba se je pripetila leta nazaj na tekmovanju v Makedoniji. Tekmovalec je vzletel z jadralnim padalom in po nekaj minutnem letenju dobil stransko zapiranje. Odpiranje je bilo tako sunkovito, da je potrgalo vse vrvice na A-linijah. Pilot je treščil v steno in umrl na kraju nesreče. Ali bi bil ta mladi človek danes še živ, če bi imel tehnično pregledano padalo?

Večina nesreč (zrakoplovov), ki se pripetijo v RS, so nesreče manjšega obsega, med katere sodijo predvsem nesreče manjših letal, jadralnih letal, zmajarjev, padalcev, jadralnih padalcev, ultralahkih letal in balonov.² Vzroki so človeški dejavniki, neugodne vremenske razmere ter tehnične in druge narave. Tehnični pregled je torej le ena izmed več komponent, ki vpliva na varnost pri letenju z jadralnim padalom.

Toni in Mateja Pljakoski