Sproščanje ukrepov v epidemiji koronavirusa

30.04.2020

Novi odlok vlade RS o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki je stopil v veljavo 30.aprila 2020, odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča in dovoljuje "izvajanje športno-rekreacijsko dejavnosti individualnega značaja"

Z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji vlada tudi dovoljuje "športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih".

Poleg individualnega letenja se tako v naslednjih dneh odpirajo tudi dejavnosti šol letenja. Izvajalce šolanja in drugih dejavnosti na področju prostega letenja pozivamo, da spremljajo zakonske predpise in priporočila institucij kdaj začeti z dejavnostmi in kako jih izvajati. 

Ravnajmo odgovorno in pametno, držimo se predpisov in priporočil institucij v prid preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom.