Razpis ZPLS za dodelitev sredstev

04.01.2018

Na sestanku Upravnega odbora ZPLS, dne 16.11.2017, smo sprejeli sklep, da del sredstev, ki jih ima zveza na razpolago v letu 2018, namenimo za pomoč društvom. Omenjena sredstva se lahko nameni za prireditve, kjer se promovira ZPLS, obnovo vzletišč, ali ostale najboljše predloge po mnenju komisije.

Objavljamo razpis za dodelitev namenskih sredstev. Razpis je objavljen v interni reviji Ikar, poslan na e-mail naslove društev in objavljen na spletni strani zveze.

Vloge s podrobno razlago in predvideno višino pomoči naj društva pošljejo na e-mail naslov tajnice zveze (brigita.jarc@ejglejnaprej.com) najkasneje do 15.2.2018.

Po preteku roka prijave bo UO ZPLS v začetku marca pregledal vloge in denar razdelil najboljšim predlogom. V poštev za kandidaturo bodo prišli le predlogi društev, katera bodo imela poravnane članarine zvezi za leto 2018 do objavljenega roka za plačilo članarin (28.2.2017). Sredstva bodo nakazana na račun društva po izstavitvi računa in objavi prispevka v Ikarju, v katerem se podrobneje in na širšemu članstvu zanimiv način opiše o konkretni izvedbi sofinanciranega primera. Aktivnosti, ki bodo financirane, naj bodo izvedene v letu 2018.

Izbrane predloge bomo objavili do 15.3.2018.

Za dodatna pojasnila lahko pokličete 041 432447 – Srečko