Razpis ZPLS za dodelitev sredstev

17.08.2016 - 07:09

Na redni letni skupščini ZPLS, dne 2.6.2016, smo sprejeli sklep, da del sredstev, ki jih ima zveza na razpolago v letu 2016, namenimo za pomoč društvom. Omenjena sredstva se lahko nameni za prireditve, kjer se promovira ZPLS, obnovo vzletišč, ali ostale najboljše predloge po mnenju komisije.

Objavljamo razpis za dodelitev namenskih sredstev. Razpis je objavljen v interni reviji Ikar, poslan na e-mail naslove društev in objavljen na spletni strani zveze. Po preteku roka prijave bosta komisija in UO ZPLS pregledala vloge in denar razdelila najboljšim predlogom. Sredstva bodo nakazana na račun društva po izstavitvi računa in objavi prispevka v Ikarju, v katerem se podrobneje in na širšemu članstvu zanimiv način opiše o konkretni izvedbi sofinanciranega primera. Aktivnosti, ki bodo financirane, naj bodo izvedene v letu 2016.

Vloge s podrobno razlago in predvideno višino pomoči naj društva pošljejo na e-mail naslov tajnice zveze (brigita.jarc@ejglejnaprej.com) najkasneje do 30.9.2016.

Izbrane predloge bomo objavili do 7.10.2016.

Za dodatna pojasnila lahko pokličete 041 432447 – Srečko.

Fotografija: Matyas Podor