Predlog predpisa: Uredba o prostem letenju

20.02.2023
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet je na E-demokraciji objavil predlog Uredbe o prostem letenju, ki bo nadomestila  veljavno Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99 in 18/01 – ZLet) ter na celovit način ureja področje prostega letenja:
 
 
Pri pripravi nove uredbe so sodelovali tudi predstavniki ZPLS in LZS. Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog poda do 20. 3. 2023, neposredno na navedeni povezavi ali na e-mail naslov: info@sffa.org