Obvestilo za pilote tandem jadralnih padal in učitelje jadralnega padalstva

04.01.2018

VSAKOLETNI SEMINAR ZA PODALJŠANJE POOBLASTIL T IN U:
 

POMEMBNO: Seminar prestavljen na petek, 9.2.28! Za T - pilote bo izveden seminar za obnovitev teoretičnih znanj v petek, 2. februarja 2018, ob 14 uri, v sejni sobi gostišča pod Jenkovo lipo v vasi Grad pri Cerkljah. Istočasno bo tudi seminar in izpit za pridobitev potrdila o opravljeni prvi pomoči za komercialne pilote tandem jadralnih padal. Prijave na seminar in ostale informacije na info@kimfly.si

NOVO!

Komercialni piloti tandem jadralnih padal lahko podaljšujejo pooblastilo - T tudi na način, da namesto potrdila o obnovitvi teoretičnih znanj, k vlogi za podaljšanje pooblastila pilota tandem jadralnega padala priložijo pisno potrdilo o, v obdobju zadnjih dvanajst (12) mesecev, opravljenem letnem usposabljanju.

U - POOBLASTILO
Strokovni seminar za učitelje jadralnega padalstva bo v soboto, 10. februarja 2018, ob 10 uri, v sejni sobi gostišča Pod Jenkovo lipo v vasi Grad v Cerkljah. Plačnik seminarja je ZPLS. Vabljeni vsi aktivni učitelji, ne samo tisti, ki potrebujete seminar za podaljšanje pooblastil. Seminar bo v takšni obliki tudi v prihodnje, kot vsakoletno strokovno srečanje aktivnih učiteljev jadralnega padalstva. Prijava na seminar za U - pooblastilo na: info@kimfly.si

Morebitna vprašanja na 041 677595 - Sandi Marinčič