Letenje spet dovoljeno

12.04.2021

Prejšnji teden je bilo izdano notam sporočilo za prepoved letenja na področju RS Slovenije, zaradi zajezitve tako imenovanega tretjega vala širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi. Z današnjim dnem prepoved ne velja več, letenje je spet dovoljeno. 

Zveza za prosto letenje je prejšnji teden skupaj z Letalsko zvezo Slovenije na Ministrstvo za promet poslala Zahtevo za pojasnilo strokovnih podlag za sprejeto prepoved individualnega jadralnega padalstva in zmajarstva v okviru odloka o prepovedi letenja zrakoplovov in drugih letalnih naprav. Odgovora še nismo prejeli. 

Po mnenju ZPLS-ja in LZS-ja sta oba zgoraj omenjena odloka diskriminatorna do jadralnih padalcev in zmajarjev, saj zadnje omejitve in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 ne zajemajo drugih športov, ki se izvajajo individualno in na prostem. Ker v primerjavi z drugimi športi jadralno padalstvo in zmajarstvo nista vzrok za večji delež poškodb in nesreč ter zato nista vir dodatnega večjega obremenjevanja zdravstvenega sistema, razlogov za prepoved ne razumemo. Oba športa sta individualni športni dejavnosti, pri katerih se udeleženci med seboj ne srečujejo. V obeh športih poznamo tekmovalno, komercialno in rekreativno dejavnost. Odloka omejujeta vse te oblike in ne le tistih, pri katerih bi bil prenos virusa povečan zaradi stikov med udeleženci. Vodstvo ZPLS in LZS sta še pred sprejetjem novega odloka med člani in članicami širila zavedanje, da čas epidemije ni čas za tandemske polete in skupinska izvajanja športnih dejavnosti oz. za tiste oblike dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivale na povečanje možnosti za prenose okužb.. Nikakor pa ne najdemo razlogov za omejevanje individualne športne dejavnosti z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji, medtem ko je druga individualna športna dejavnost tudi v času zaostrenih ukrepov dovoljena.