Konferenca o varnosti

22.02.2015

V Cerkljah ob Krki je potekala varnostna konferenca s področja zagotavljanja kakovosti in izboljšanja varnosti s področja letalskih operacij v kategoriji do 2250 kg maksimalno dovoljene vzletne teže.

Za nami je še en dan, ki bo verjetno dodal še dodaten majhen kamenček k naši prepoznavnosti. Iz strani ZPLS sta bila prisotna Srečko Jošt kot predsednik zveze in Jurij Franko, ki je imel predavanje iz našega področja, bilo pa je tudi nekaj predstavnikov JP in JZ društev. Prisotnih je bilo okoli 80 udeležencev, med njimi vodja Sektorja za letalstvo, v.d. direktorja Javne agencije za civilno letalstvo, gostje iz Hrvaške iz njihovega Sektorja za preiskovanje nesreč, Letalske zveze Slovenije, predstavniki policije, gorske reševalne službe, Pipistrel, aeroklubi, društva,… Bilo je veliko predstavitev in referatov, med njimi bi izpostavili tri:

  • V naši predstavitvi je bila najprej predstavljena zgodovina zveze, naši cilji in naloge ter predstavitev opreme in EN testov, kar je bilo predstavljeno tudi v video obliki. Nato smo predstavili našo analizo statistik nesreč s strani GRS s poudarkom na razmerje domači-tujci, ter statistiko nesreč nemške zveze DHV. Nazorno smo prikazali vse naše dejavnosti, ki jih izvajamo na področju varnosti (informacijske table, AVP postaje, šolanje, zloženke, revija Ikar, predavanja, dnevi ZPLS, pomoč društvom pri registraciji, sodelovanje z Javno agencijo za civilno letalstvo, EHPU, LZS, GRS, spletna stran, kodeks prostih letalcev.…) Jurij je predstavitev opravil zelo strokovno, tako da smo se prav zares predstavili kot organizirana, strokovna organizacija. Pokazali smo tudi da je izdelava in testiranje naših letalnih naprav urejeno z evropskimi standardi, ter da nam je skrb za varnost ena glavnih nalog in da smo še posebej zaskrbljeni nad varnostjo letenja nekaterih tujcev, ki prihajajo k nam.
  • Predstavnik policije je predstavil organiziranost policije v primeru nesreč in incidentov. Predvsem se je lotil tudi tematike nesreč pri prostem letenju in izpostavil problem slabega nadzora nad nekaterimi tujimi šolami, ki pridejo k nam. Pokazal je video posnetek kamere pilota, ki so ga dobili od staršev poljskega tečajnika, ki se je smrtno ponesrečil na Kobariškem Stolu. Vidi se, da je bil to začetnik na nivoju našega tečajnika po osnovnih vajah v začetniškem tečaju. Bila je termika sredi dneva s severno tendenco vetra. Predvsem zadnji del posnetka, po padcu na pobočje, je bil za vse zelo srhljiv.
  • Kontrolor iz Kontrole zračnega letenja je predstavil njihovo delovanje in primer velike neumnosti iz prakse. Pilot jadralnega letala, sicer eden naših najboljših, ki se je spravil leteti SLO trikotnik in je kršil vse, kar je bilo mogoče, pred vrnitvijo iz Dolenjske v Lesce pa v TMA-ju nabiral višino tik pod tremi potniškimi letali, ki so prihajala v pristanek in iz katerih je bil tudi opažen. Vse to seveda zavestno in brez javljanja kontroli letenja. Kontrola zračnega letenja je zaradi takšne kršitve, oziroma incidenta, sedaj predlagala Javni agenciji za civilno letalstvo, da uvede transponder kot obvezno opremo za jadralna letala. Nazorno so nam s programom SeeYou prikazali tudi, kako nevarno je letenje predvsem znotraj robov TMA področij.

Pred nami so dnevi, ki smo jih nestrpno čakali. Lepi dnevi za svobodno in polno užitkov letenje, ki pa naj bo v skladu s pravili. Mi, kot vodstvo zveze, smo v zadnjih mesecih naredili vse kar je bilo v naši moči. Zavedajmo se, da smo opazovani. Eno dejanje potegne za sabo vrsto drugih. Tudi mediji so zelo hitri, še posebej, ko je govora o varnosti. Tu mislimo predvsem na kršitve pri letenju. Primer iz konference v slučaju kršitve z jadralnim letalom nazorno pokaže, da tudi pri kakšnem našem prekršku državni organi ne bodo stali križem rok in da bodo s striktnimi omejitvami ali zahtevami poskrbeli za zaščito letalskega prometa in varnosti.

Politika glede pravilnika o registrskih oznakah se bo oblikovala konec leta, usoda je v naših rokah. Z našim delom, predstavitvijo argumentov, dopisi, sestanki, povezavo z mediji, itd., smo se postavili v vlogo enakopravnega sogovornika ter si pridobili ugled in odlično izhodišče za dogovor in rešitev, katero si želimo.

Za UO ZPLS: Srečko Jošt