Dolžina in odzivnost komand

26.03.2017

Kaj pomeni, ko imamo na padalu kratko dolžino komand? Ali je to dobro ali slabo? Komande so glavni del padala s katerim ga pilot usmerja in upravlja. Pri tem sta ključnega pomena pilotov občutek in odzivnost komand, ki mora biti prilagojena glede na pilotove izkušnje in udobje med letenjem. Obstajajo različni načini s katerimi lahko opišemo občutek, ki ga dobimo preko komand med letenjem, in s tem razumevanje padala, ter kako se le to obnaša med letom. Prva pomembna stvar je pravilna dolžina komand v prvi polovici odzivnosti, pri čemer je potrebno imeti nekaj »rezerve«. Uradna dolžina »rezerve« naj bi bila vsaj 7 cm in je namenjena temu, da prepreči zaviranje padala ob uporabi pospeševalca. V nobenem primeru komande ne smejo imeti manj »rezerve« od predpisane.

Obstajata dva načina merjenja lastnosti komand:

Dolžina komand do stall-a (stall = porušitev vzgona): dolžina komand je merjena po EN standardu, in je dolžina od točke, ko se ob potegu komand zadnji rob padala naguba do stall točke. Ta dolžina se meri med letom in je označena na komandni liniji. Na podlagi meritev je določen varnostni razred padala. Padala višjega varnostnega razreda imajo krajšo dolžino komand v nasprotju s padali nižjega razreda z dolgo dolžino. Da ne pride do stall-a pri pilotih, ki letijo padala nižjega varnostnega razreda, je priporočena dolga dolžina komand. Ravno obratno je pri izkušenih pilotih, ki imajo raje krajšo dolžino komand in s tem bolj precizno letenje.

Pritisk v odvisnosti od potega (stara metoda): na grafu je prikazana odvisnost pritiska na komandah od potega. Razvidno je, da pritisk na komandah narašča s potegom komand. V kolikor pritisk na komandah pade v območje stall-a, se lahko zgodi, da pilot po pomoti poruši vzgon. Iz vidika varnosti je to velik problem, ki je dodobra opisan v EN standardih. Če pilot leti z 20 cm dolgimi komandami, lahko iz grafa odčitamo, kakšna sila je potrebna za takšen poteg. Novejša padala imajo večjo odzivnost, zato so 20 cm potegi nesmiselni. Ta dva načina merjenja lastnosti sta lahko dober približek, vendar nista glavna dejavnika.

OBČUTEK MED LETENJEM JE POMEMBEN
Glavna lastnost je odzivnost padala na potege komand. Zgoraj omenjena načina ne povesta, kako se pritisk v komandah občuti med letenjem. To je odvisno od načina letenja, prav tako od padala, ki ga letimo. Pri novejših padalih je najbolje leteti z malo ali skoraj nič potegi, kar je čisto nasprotje v primerjavi s »starim« načinom letenja in 20 cm potegi. Če primerjamo načina letenja, se takoj opazi razlika v pritisku na komandah. Poleg tega je pomembna dolžina potega, ki je potrebna, da padalo obrnemo v stebru. Temu pravimo dolžina, ki je potrebna za usmerjanje padala. Novejša padala imajo zelo precizne komande, zato so potegi za obrat manjši. Pri modernih padalih je lahko za lep zavoj dovolj 10 cm poteg, pri starejših pa so potrebni 25 cm potegi. Zato je težko določiti potreben pritisk zgolj iz grafa.

PRITISK NA KOMANDAH V ODVISNOSTI OD DOLŽINE POTREBNE ZA USMERJANJE PADALA
Če letimo padalo s 15 cm potegi komand (dolžina potreba za usmerjanje), je stall točka na 50 cm potega, kar je trikratni faktor razlike. V primerjavi s padalom, kjer so potegi komand 30 cm, je stall točka pri 60 cm, kar je komaj dvakratni faktor. Če pogledamo iz stališča dolžine komand, je padalo s 30 cm potegi varnejše, vendar nam v resnici padalo s 15 cm potegom ponuja večjo varnost.

OPTIMALNA DOLŽINA
Najboljša padala so tista, ki imajo kratko dolžino potega komand in visoko toleranco stall-a (porušitve vzgona), kar pomeni hitro in odzivno usmerjanje padala ter ob enem večjo varnost pred stall-om.

Revija Cross Country, junij 2016, št. 170 Prevedel: Ambrož Mikelj