Vabilo na skupščino ZPLS 2021

20.09.2021
V skladu s statutom ZPLS vas vabimo na skupščino, ki bo v četrtek 30.09.2021 ob 18.00 v zgornjih prostorih picerije Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah.
 
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine
3. Letno poročilo predsednika s programom dela 2020 ter 2021
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Finančno poročilo za 2020 ter plan za 2021
6. Razno
 
V primeru, da se skupščine društvo ne bo udeležilo prosimo, da pooblastite drugo društvo katero vas bo zastopalo. Predsedniki društev naj to uredijo tudi v primeru, da pošljejo svoje namestnike. To lahko uredite na e-mail naše tajnice najkasneje do 29.09.2021: brigita.jarc@ejglejnaprej.com
 
Za UO ZPLS
Bojan Žižmond