Obvestilo za pilote tandem jadralnih padal in učitelje jadralnega padalstva

04.02.2020

Vsakoletni seminar za podaljšanje pooblastil T in U:

Strokovni seminar za pilote tandem jadralnih padal (T) bo v soboto, 8. februarja 2020, ob 10. uri, v sejni sobi gostišča pod Jenkovo lipo v vasi Grad pri Cerkljah. Ob 12. uri bo vzporedno tudi seminar in izpit za pridobitev potrdila o opravljeni prvi pomoči za komercialne pilote tandem jadralnih padal.

Komercialni piloti tandem jadralnih padal lahko podaljšujejo pooblastilo - T tudi na način, da namesto potrdila o obnovitvi teoretičnih znanj, k vlogi za podaljšanje pooblastila pilota tandem jadralnega padala priložijo pisno potrdilo o, v obdobju zadnjih dvanajst (12) mesecev, opravljenem letnem usposabljanju.

Cena strokovnega seminarja je 80€, cena seminarja in izpita za prvo pomoč je 40€.

Strokovni seminar za učitelje jadralnega padalstva (U) bo v soboto, 8. februarja 2020, ob 14. uri, v sejni sobi gostišča Pod Jenkovo lipo v vasi Grad v Cerkljah. Plačnik seminarja je ZPLS. Vabljeni vsi aktivni učitelji, ne samo tisti, ki potrebujete seminar za podaljšanje pooblastil, saj je seminar hkrati vsakoletno strokovno srečanje aktivnih učiteljev jadralnega padalstva. 

Morebitna vprašanja na 041 677595 - Sandi Marinčič. Prijava na seminarje in ostale informacije: info@kimfly.si

Program seminarjev