Posvet uporabnikov zračnega prostora

01.09.2018

Avtor: Srečko Jošt

Kot uporabniki zračnega prostora do letos nismo bili povabljeni na noben posvet ali sestanek v zvezi z začetki priprav o spremembah v zračnem prostoru, tako da smo za spremembe v FIR (Flight Instrumental Rules), to je procedurah instrumentalnega letenja, na področju letališča Cerklje ob Krki, ki bi naj korenito posegle v zračni prostor, ki ga uporabljamo tudi drugi uporabniki, izvedeli šele letos spomladi. Te morebitne spremembe so nam bile pred stavljene s strani predavatelja iz Kontrole zračnega prometa Slovenije na predavanju o zračnem prostoru, ki ga vsako leto pred začetkom naše glavne sezone organiziramo za naše člane. Predvidena sprememba zračnega prostora grobo posega v velik del prostora med Podčetrtkom, Radečami in Novim Mestom, ki je bil do sedaj namenjen tudi drugim udeležencem zračnega prometa. Veliko naših društev opravlja svoje dejavnosti na bližnjih lokalnih vzletiščih, prav tako pa v tem prostoru svoje dejavnosti opravlja kar nekaj aeroklubov. V področje letališča Cerklje bi naj prišla iz strani CAA registrirana vzletišča (Lisca pri Sevnici) in neregistrirana vzletišča (Švarc pri Senovem, Veternik pri Kozju). Tudi zelo blizu tega področja je kar nekaj registriranih (Žusem, Prnovše pri Radečah, Straški hrib in Pogorelec pri Dolenjskih Toplicah, Smuk pri Semiču) in neregistriranih vzletišč. Na teh vzletiščih naši člani opravijo zelo veliko letalnih ur, tako da je zračni prostor iz naše strani precej zaseden.

Z dopisom na ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalstvo, smo podali nestrinjanje s spremembo zračnega prostora v tako velikem obsegu, s prošnjo, da se upoštevajo pravila o usklajevanju in optimalni uporabi zračnega prostora, zapisana v Uredbi komisije evropske skupnosti (ES) št. 2150/2005, z dne 23. decembra 2005, o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora. Objavljena je v Uradnem listu Evropske unije in v celoti zavezujoča in se uporablja v vseh državah članic. O usklajevanju in optimalni uporabi zračnega prostora govori predvsem uvodni del v točkah 1,8,9,15 in 18, ter 3.člen-Načela. http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DL_razno/ 2150_2005_slo.pdf

V mesecu maju smo bili nato povabljeni na ministrstvo na sestanek uporabnikov zračnega prostora. Predhodno smo pripravili in jim poslali vprašanja in naše pripombe, ki smo jih želeli izpostaviti na posvetovanju. Poleg zadev v zvezi letališča Cerklje ob Krki smo opozorili tudi na problem pristajalnega mesta pri letenju s Pohorja, ki je v CTR-prostoru in za katerega smo že pred dvema letoma predlagali rešitev in izrisali naš predlog z minimalno spremembo, ki pa zaradi takratnega nerazumevanja na kontroli letenja v Mariboru ni bil sprejet.

Na sestanku, dne 21.5.2018, je bila, poleg naših vprašanj, podana zaskrbljenost glede vpliva razvoja letališča na dejavnosti tudi iz strani Letalske zveze Slovenije in Aerokluba Novo Mesto. Polkovnik Blaž Pavlin, načelnik vojaškega letalskega organa je pojasnil, da je vlada že leta 2014 potrdila načrt razvoja letališča Cerklje ob Krki, izdelane so bile različne študije, tudi državni prostorski načrt, ki napovedujejo prihodnje delovanje in razvoj tega letališča. Spremembe v zračnem prostoru so posledica razvoja letališča. Kadar bo letališče zaprto, bodo v njem veljala pravila letenja, ki veljajo za letenje v zračnem prostoru G razreda. Spremembe se bodo predvidoma izvedle v letu 2019, na letališču bo zagotovljena služba kontrole zračnega prometa, ki bo vodila promet. Delovanje letališča Cerklje ob Krki po spremembi CTR ne bo onemogočilo izvajanje letenja v okolici. Pred dejansko uveljavitvijo predlaganih sprememb bo Ministrstvo za obrambo vsem uporabnikom omenjenih vzletišč podalo predlog o načinu izvajanja letalskih aktivnosti na njih.

Boštjan Pristavec iz Kontrole zračnega prometa Slovenije je izrazil dvom ali so določeni volumni zračnega prostora res potrebni taki kot so, in meni, da manevrski prostor je, ter da je spremembe treba uvajati na podlagi konstruktivnih predlogov, saj ima vsak uporabnik zračnega prostora svoje želje. Sodobne tehnologije omogočajo marsikaj in morda se je treba prilagajati hitreje. Glede spremembe prostora CTR Maribor in umaknitve našega pristajalnega mesta iz tega prostora je bilo povedano, da se bo predlog preučil ob prihodnjih predvidenih spremembah zračnega prostora.

Zapisnik posveta z uporabniki zračnega prostora: http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi. gov.si/pageuploads/DL_razno/Posvet_ z_uporabniki_zr_pr_2018_zabelezka_podpisana.pdf