Strokovni seminar za podaljšanje pooblastila Učitelj jadralnega padalstva

01.03.2018

V sejni sobi picerije Pod Jenkovo lipo v vasi Grad v Cerkljah je bil 10.2.2018 izveden strokovni seminar za učitelje jadralnega padalstva, ki je bil organiziran pod okriljem ZPLS, udeležba na njem pa se lahko uveljavlja za enega izmed pogojev za podaljšanje pooblastila. Prisotnih je bilo 24 udeležencev, pooblaščenih učiteljev in kandidatov za učitelja. Vsebine predavanj so iz aktualnih tematik iz področja šolanja kandidatov. Program seminarja predhodno potrdi Agencija za civilno letalstvo. Naša zveza bo takšne seminarje organizirala v prihodnje vsakoletno. Za udeležence je seminar brezplačen, stroške krije ZPLS, saj takšno srečanje pripomore k nadaljnji ohranitvi zelo kvalitetnega izobraževanja na področju jadralnega padalstva pri nas.

Program seminarja

1. Razlaga postopkov za pridobitev dovoljenja JP in pooblastil T,U

(dokument »Navodilo za opravljanje preverjanja usposobljenosti pilotov jadralnih padal in postopek za pridobitev dovoljenja in podaljšanje pooblastil pilotov jadralnih padal«)

2. Enoten program šolanja za pilota tandem jadralnega padala

(dokument »Program usposabljanja pilotov tandem jadralnih padal«) Oba nova dokumenta sta bila izdana v decembru 2017 in sta objavljena na spletni strani Agencije za civilno letalstvo (CAA):

http://www.caa.si/index.php?id=474&L=wmvzkihd

Predavatelj: Srečko Jošt, učitelj JP

3. Metodika poučevanja vzleta

Predavatelj: Simeon Klokočovnik, učitelj JP

4. Delitev jadralnih padal po zahtevnosti in primernosti za šolanje

5. Reševalno padalo v šoli JP

Predavatelj: Sandi Marinčič, učitelj JP

6. Tečaj izrednih postopkov, organizacija in pomen za varno letenje

Predavatelj: Klemen Sovan, učitelj JP