O zvezi za prosto letenje Slovenije

Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza društev, ki se ukvarjajo s prostim letenjem. ZPLS združuje jadralne padalce in zmajarje, preko štirideset društev in več kot devetsto pilotov iz vse države. ZPLS je bila ustanovljena jeseni 1997 z namenom afirmacije prostega letalstva in dvigovanja kakovosti prostega letenja na čim višjo raven.

Kontakt

Bojan Žižmond, predsednik
bojan.zizmond@gmail.com
+386 41 646 556

Srečko Jošt,  podpredsednik
srecko.jost@guest.arnes.si
+386 41 432 447

Brigita Jarc, tajnica 
brigita.jarc@ejglejnaprej.com
+386 31 285 799

Članstvo v ZPLS nudi naslednje ugodnosti:

 • uporabo vseh vzletišč po Sloveniji (za nekomercialno letenje)
 • prejemanje revijo Ikar, ki je namenjena jadralnim padalcem in zmajarjem
 • na spletnih straneh predstavljamo svojo dejavnost, novice, objavljamo strokovno literaturo in članke
 • uporabo frekvenco za komunikacijo v 2m radioamaterskem območju (147.800 Mhz) brez izpita za radioamaterja in plačila individualnih pristojbin za uporabo radijske frekvence
 • zavarovanje za škodno odgovornost proti tretji osebi
 • urejanje postopkov pri registraciji vzletišč, evidenco registriranih vzletnih in pristajalnih mest, pomoč pri pridobivanju mnenja Zavoda RS za varstvo narave
 • možnost sprotnega preverjanja vremenskih podatkov iz avtomatskih vremenskih postaj (AVP) za večino pomembnejših vzletišč. AVP so škodno zavarovane preko naše zveze
 • izdajamo prevedene DVD filme z izobraževalno vsebino ( Aktivno letenje, Vreme)
 • letno srečanje ZPLS in zaključno srečanje s podelitvijo priznanj najboljšim
 • promocijski popust pri nakupu artiklov podjetja Naviter 
 • 10 % popust na artikle v trgovinah Iglu Šport
 • 10 % popusta pri nakupu v trgovini Tomat Sport
 • 20 % popust za prevoze na Kobariški Stol za slovenske pilote, člane ZPLS – Jelkin hram

ZPLS je član EHPU (European Hang Gliding and Paragliding Union), ki šteje 100.000 pilotov iz 19 evropskih držav, ter član EAS (European Airsports). Zastopamo interese vseh prostih letalcev, tako v Sloveniji, kot tudi v EU.

Za vzletišča pod okriljem ZPLS veljajo enotna pravila. Uporaba vzletišč je brezplačna za nekomercialno letenje z veljavno člansko izkaznico ZPLS za tekočo sezono in vinjeto ZPLS na čeladi. Informacije so vedno dosegljive na pristankih ali vzletiščih. Za vse obiskovalce vzletišč, tujce, pilote, ki niso člani ZPLS in komercialno letenje veljajo pravila, ki so napisana v navodilu za uporabo določenega vzletišča ali objavljena na informacijskih tablah.

Zaradi vaše varnosti se pred letenjem obvezno seznanite z navodilom za uporabo vzletne točke.
Letite varno in samo v primernih pogojih!
Organizirano letenje izven registriranih vzletnih točk ni dovoljeno!
Spoštujte naravo, živali, rastline, ptice. Pazite na čistočo in odnašajte smeti s seboj!
Pazite na čistočo in odnašajte smeti s seboj!

Bojan Žižmond,
predsednik  

Partner

Naviter

Podjetje Naviter članom Zveze za prosto letenje Slovenije nudi popust pri nakupu njihovih artiklov.

Tomato Sport

Trgovina Tomato Sport članom Zveze za prosto letenje Slovenije nudi 10 % popust pri nakupu artiklov iz njihove ponudbe.

Niceclouds

Iglu Šport

Trgovina Iglu Šport članom Zveze za prosto letenje Slovenije nudi 10 % popusta pri nakupu artiklov iz njihove ponudbe.

Jelkin hram

20 % popusta za prevoze na Kobariški Stol za Slovenske pilote, člane ZPLS

Address

Zveza za prosto letenje Slovenije
Kamnik pod Krimom 72 d
1352 Preserje
Slovenia

Bank details

TRR: SI56 0201 3005 1157 716
Koda banke:  LJBASI2X

Davčna številka: 40156192

Phone

 • +386 646 556